Zebranie informacyjno - sprawozdawcze

Zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w zebraniu informacyjno - sprawozdawczym, podczas którego podsumujemy poprzedni rok działalności naszego oddziału.


Zebranie odbędzie sięo godzinie 15:00 w siedzibie naszego oddziału tj. 40-833 Katowice ul. Obroki 77.