Behapowcy.com "Nowy Zarząd Oddziału OSPS BHP Katowice Przemysł-Górnictwo"

W nowym serwisie "Promotora BHP" możemy przeczytać o Naszym Walnym Zebraniu w dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Oddziału OSPS BHP Katowice Przemysł-Górnictwo.


Zachecamy do zapoznania się z artykułem:

https://behapowcy.com/nowy-zarzad-oddzialu-osps-bhp-katowice-przemysl-gornictwo/