Seminarium szkoleniowe w Kopalni Soli Wieliczka

Dziękujemy za udziału w Seminarium szkoleniowym w dniach 15-16 czerwca 2023 r. w Kopalni Soli Wieliczka pod patronatem WUG oraz SITG, pt. „Aktualne zmiany w przepisach prawa pracy w aspekcie konsekwencji dla pracowników służby bhp i działów spraw osobowych oraz możliwości terapii medycznych w profilaktyce i leczeniu chorób dróg oddechowych”.