Zebranie dla członków oddziału w formie hybrydowej

W dniu 18 maja o godzinie 16.30  Zarząd oddziału zaprasza na spotkanie wszystkich członków OSPSBHP Katowice Przemysł - Górnictwo, które zostanie zorganizowane w formie hybrydowej - online lub bezpośrednio w siedzibie oddziału w Katowicach przy ul. Oborki 77.  Osoby, które będą uczestniczyć w spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia, otrzymają legitymacje członkowskie. Pozostałym członkom zostaną one wręczone w późniejszym czasie.


Program spotkania


1.    Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
2.    Sprawozdanie z działalności organizacyjnej.
3.    Założenia i zamierzenia na rok 2022.
4.    Informacja z obrad Rady Stowarzyszenia.
5.    Informacja o podejmowanych przez Zarząd Główny działaniach:
       a.    praca nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia,
       b.    informacje z działalności Rady Ochrony Pracy,
       c.    informacja na temat konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.
6.    Informacja na temat konferencji organizowanej w dniach 24 – 25.06.2022 w Kopalni Bełchatów, pod hasłem:
        „Wymiana dobrych praktyk pomiędzy przemysłem, górnictwem węgla kamiennego i górnictwem odkrywkowym”.
7.    Dyskusja i wnioski.

Chcąc bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniu, zgłoś ten fakt do 13 maja 2022 r. drogą mailową na jeden z poniższych adresów:
apakura@wp.pl; jasapi@tlen.pl; wwalkiewicz1965@gmail.com.

Link do spotkania zostanie wysłany drogą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Andrzej Pakura

Prezes Zarządu Oddziału

OSPS BHP w Katowicach Przemysł - Górnictwo