Zagrożenia i profilaktyka przy eksploatacji przenośników taśmowych i urządzeń dźwignicowych w przemyśle i górnictwie

Seminarium-szklenie organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz Oddział w Bełchatowie w dniach 24 - 25 czerwca 2022 r.


Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków zainteresowanych powyższą tematyką do udziału w seminarium – szkoleniu, połączonym ze zwiedzaniem wyrobisk kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Planujemy przejazd autokarem z Katowic (miejsce zbiórki o godzina wyjazdu będzie podana później). Część szkoleniowa odbędzie się na terenie KWB Bełchatów oraz w miejscu zakwaterowania w Ośrodku Konferencyjnym Przy Patykach w Zelowie - Kolonia Łobudzice 18c.  Koszt uczestnictwa wynosi 650zł .    

W załączeniu szczegółowy program.

 

Program wyjazdu:

 

24 czerwca 2022 r.

Godz. 930 – 1000

Przyjazd i rejestracja uczestników w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3

Godz. 1000 – 1030

Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji – Andrzej Pakura – prezes OSPS BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz prezentacja przygotowana przez kierownictwo Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów „Dobre praktyki stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem w KWB Bełchatów”

Godz. 1030 _ 1300

Zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Godz. 1315 – 1400

Przejazd uczestników do Ośrodka Konferencyjnego Przy Patykach w Zelowie - Kolonia Łobudzice 18c 

Godz. 1400 – 1500

Zakwaterowanie uczestników.

Godz. 1500 – 1545

Obiad

Godz. 1600 – 1700

Wykład – „Zmiana rozporządzenia w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych - wybrane aspekty” przedstawiciel Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.

Godz. 1700 - 1800

Wykład – „Działalność laboratoryjna UDT w aspekcie poprawy bezpieczeństwa” – przedstawiciel Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach

Godz. 1800 – 1900

Pytania, dyskusja i wolne wnioski uczestników konferencji – podsumowanie konferencji.

Godz.1930

Uroczysta kolacja.

 

25 czerwca 2022 r.

Godz. 830 – 1000

Śniadanie

Godz. 1000 – 1045

Wykład – „Zagrożenia przy eksploatacji przenośników taśmowych” – OSPS BHP Oddział Bełchatów”

Godz. 1100 – 1145

Wykład – „Profilaktyka zagrożeń przy eksploatacji przenośników taśmowych oraz przyczyny najczęstszych wypadków przy obsłudze przenośników taśmowych” – OSPS BHP Oddział Bełchatów”

Godz. 1200 – 1245

Obiad

Godz. 1300 – 1315

Wyjazd