Porozumienie z Politechniką Śląską

W dniu 13.12.2023 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy OSPS BHP Katowice Przemysł-Górnictwo, a Politechnika Śląska. Porozumienie określą m.in. organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych, integrowanie środowiska naukowego i przemysłowego, uczestniczenie w procesach legislacyjnych oraz współpracę na płaszczyźnie naukowo-badawczej.